Vés al contingut

Val més un ocell a la mà, que deu mil que volen

Consulta particular

Significat

Significa que cal estimar més les coses segures, encara que no siguin tan bones, que les insegures. DCVB.

 

Tipus

Parèmia

Variants

Val més un aucell en sa mà, que mil i cinc-cents que volen par. DCVB, Mall.

Més val un pardal en la mà, que una perdiu en l’aire

Val més ocell al puny que grua al cel par. (DCVB. VI.

Val més una perdiu a la mà que dues volant

Més val un tord amb sa ma que mil i cinc-cents que volen

 

Altres informacions

Cançoner Popular de Mallorca:

Ses casades me consolen: / diuen: “Es teu ja vendrà”. / Val més un tord en sa mà / que mil cinc-cents que volen. 

Expressió incorrecta

Más vale pájaro en mano que ciento volando

Expressa la conveniència per decantar-se per les coses que tenim segures i no arriscar-nos a voler tenir molt sense que sigui segur.