Vés al contingut

Cercador d'expressions

Pots cercar una expressió per paraula clau en català o castellà, expressions incorrectes (casos d'interferència) i genuïnes

Expressió del dia

Burlar-se d'algú, sobretot procurant que no se n'adoni (DCVB)