Vés al contingut

Val més home sense diners que diners sense home

Consulta particular

Significat

Es diu per posar de relleu que és més important el caire humà en tots els sentits que no els bens materials.

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Val més honra que diners

Val més fama que diners

Expressió incorrecta

Más vale honra sin barcos que barcos sin honra

Expressió que indica la preferència pels aspectes personals per sobre dels materials.