Vés al contingut

Una cosa és dir i l'altra és fer

Significat

Indica que és més costós executar una acció que no pas dir que es farà.

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Una cosa és predicar i l'altra donar blat

Variants

Del prometre al complir hi ha molt tros per penedir

Expressió incorrecta

Del dicho al hecho hay un buen trecho

Significa que és més difícil acomplir una acció que únicament dir que es farà.