Vés al contingut

Un pot anar per mar i l’altre per la vorera

Significat

Es diu de dues persones vicioses o que tenen els mateixos defectes.

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Colgar-se amb un mateix llum

Expressió incorrecta

Los mismos perros con distintos collares

Es diu en sentit pejoratiu per referir-se a dues persones (o situacions) que s'assemblen de caràcter o de manera de fer.