Vés al contingut

Per tot hi ha cent llegües de mal camí

Significat

Indica que les dificultats són presents arreu i apareixen en contextos i situacions diverses.

Tipus

Parèmia

Variants

Per tot hi ha set llegües de mal camí i altres tantes de voltera

Per tot hi ha set llegües de mal camí i una de torta (DCVB, Men.)

Expressió incorrecta

Port todo cuecen habas

Indica que és habitual que en situacions o contextos diversos sempre hi hagi algun problema o dificultat.