Vés al contingut

Tocar totes les tecles

Catalunya ràdio (audio)

Significat

Posar tots els mitjans o ocupar-se en tota mena de coses. Voler atendre massa fronts.

Tipus

Acció

Registre i marc contextual

Registre neutre. Valoració negativa

Expressió incorrecta

Tocar tots els pitos

Voler atendre massa accions alhora.