Vés al contingut

Tants de caps, tants de barrets

Significat

Indica que cada persona pensa o actua amb un criteri diferent.

Tipus

Parèmia

Registre i marc contextual

Neutre. Connotació positiva.

Expressions sinònimes

Cada sastre fa el seu tall

Altres informacions

Documentat al DCVB:

Tants de caps, tants de barrets: Ho diuen de les opinions molt dividides. / Vol dir que cada home té la seva opinió pròpia, i que quan són molts qui comanden no hi sol haver unitat de criteri. DCVB.

A les rondalles de Formentera

Rond. Form.: es baraiaven ells amb ells i cadacú tirava per allà on volia. O sigui, que allò era lo que solen dir que no hi havia ni Rei ni roc, o que tants de caps, tants de bar-rets. ‘Sa cova d’es fum’ Variants: I. Tants caps, tants barrets  II. Tants homes, tants parers par. Vol dir que cada home pensa de manera diferent dels altres. DCVB.

Expressió incorrecta

Cada maestrillo con su librillo

Indica que cada persona té el seu propi criteri, una manera pròpia de procedir.