Vés al contingut

Tant sí com no

Significat

Obligadament.

Tipus

Circumstancial

Expressions sinònimes

De grat o per força

Variants

Tant si t'agrada com si no

Expressió incorrecta

Sí o sí

Indica la necessitat d'executar una acció de manera obligada.