Vés al contingut

Ser, quelcom, cent cavalls de força

Significat

Ser quelcom una gran ajuda, una motivació per avançar en un afer, en un procés o en una acció.

 

 

Tipus

Circumstancial

Registre i marc contextual

Neutre. Connotació positiva.

 

Altres informacions

Documentat al DIEC: ésser cent cavalls Ésser una gran ajuda.

Documentat al DCVB: Ser cent cavalls, a qualcú, una cosa:  Ser-li una gran ajuda. DCVB, Mall.

A les Rond. Mall.: –No res, faré tres tascons de ferro, que seran bons de dur, i poria esser que em fossen cent cavalls qualque dia. ‘En Joanet i es gigant’

Cent cavalls de força