Vés al contingut

Ser com que posar oli a un llum

Significat

Ser un remei ràpid i radical. DCVB.

Rond. Mall.:Perque, en veure’l-se davant, Na Susaina se componia totd’una era com que posar oli a un llum. ‘Bruixes, bruixots i fullets’; Rond. Eiv.: Ell va ser com posar oli a un llum. As poc temps ja parlava amb tots ells. I el sendemà ja se va aixecar des llit, com si res hagués tengut.‘Es Gegant des Vedrà’

Tipus

Acció

Altres informacions

https://rodamots.cat/oli-en-un-llum/

Rond. Mall.:Perque, en veure’l-se davant, Na Susaina se componia totd’una era com que posar oli a un llum. ‘Bruixes, bruixots i fullets’; Rond. Eiv.: Ell va ser com posar oli a un llum. As poc temps ja parlava amb tots ells. I el sendemà ja se va aixecar des llit, com si res hagués tengut.‘Es Gegant des Vedrà’

Expressió incorrecta

Ser mano de santo

Es diu per referir-se a un remei adequat i ràpid que millora efectivament un estat o situació.