Vés al contingut

Sempre plou sobre mullat

Significat

Es diu per significar que les desgràcies solen acumular-se damunt els que ja eren dissortats, i al revés, la bona sort, els diners, etc., solen recaure damunt els que ja eren rics o ben sortats. DCVB. 

Tipus

Circumstancial

Variants

Sempre plou on hi ha més fang

Expressió incorrecta