Vés al contingut

Sap més el dimoni per vell que per dimoni

Significat

Indica que l'experiència que ens aporta l'edat és més valuosa que tot el saber que puguem tenir

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Gallina vella, fa bon brou