Vés al contingut

Qui la fa, la paga

Rond. Mall.: –Ah no! Diu s’animalot; ¿la m’has feta?… La m’has de pagar ara mateix te menj. ‘Es fii des pescador’;

CPM: Jo tenia un moixet magre / que no sortia d’es niu. / Si no ho sabies, sabí-hu, / que a mi, qui la’m fa, la’m paga. Vol. II - Animals

Significat

Indica que els qui tenen males actuacions, n'arriben a pagar les conseqüències.

 

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Pagar amb la mateix moneda

Tal faràs, tal trobaràs

Expressió incorrecta

Quien a hierro mata, a hierro muere

Indica que sovint les males actuacions que tenim amb els altres acaben perjudicant-nos, ja que rebem el mateix maltractament.