Vés al contingut

En parlar de mi no ric

“[...] Mira que llevar l'aigua beneïda de les piques! Aigua B-E-N-E-Ï-D-A, escoltin. I per batejar infants com s'ho faran? Amb Zotal? És com quan veig el papa de Roma exhibint-se dins aquella vitrina blindada dita "papamòbil". Molta fe, molta fe, però darrere vidres a prova de bales, tu, que en parlar de mi no ric... I al cel tots hi volen anar, però el més tard possible, eh?, no hi ha presses.

Article d’opinió. Arabalears-2009

Significat

Fa referència a l’actitud d’aquells que perjudiquen els altres però que no volen que ningú els perjudiqui a ells. També dona compte de l’actitud d’aquell que es despreocupa o es burla de les desgràcies dels altres  i té una actitud contrària quan l’afecta a ell. Documentat al DCVB.

Tipus

Enunciat

Registre i marc contextual

Neutre. Connotació negativa