Vés al contingut

No hi ha cap boig que s'apedregui les seves teulades

Significat

Perjudicar

Tipus

Acció

Altres informacions

Aquesta expressió s'utilitza amb el verb pronominal perquè significa causar-se mal a un mateix però en l'exemple citat s'ha fet un ús particular de l'expressió la qual però no perd el sentit metafòric.

Al Corpus:

No hi ha cap boig que s’apedregui les seves teula- des par. Significa que els homes, per bojos que siguin, procuren no perjudicar-se a ells mateixos. DCVB. Variants: I. Ningú tira pedres al seu terrat par. Vol

No hi ha cap boig que s’apedregui les seves teulades

 

No hi ha cap casament pobre ni cap mort rica

dir que ningú es perjudica conscientment a ell mateix. DCVB. II. No hi ha cap boig que apedrec sa seva teulada par. DCVB, Mall., Men. III. No hi ha cap boig que es tiri terra a la vista par. Aladern Dicc. DCVB. IV. No hi ha cap boig que pedregui ses se- ves teulades par. DCVB, Mall., Men. V. No hi ha cap gat que s’apedregui les seves teulades par. DCVB. VI. No hi ha cap loco que apedrec sa seva teulada par. DCVB, Mall. VII. No hi ha cap loco que ape- dregui sa seva teulada par. DCVB, Mall., Men.

Apedregar-se les teulades