Vés al contingut

No caber-hi ni una agulla

Significat

Haver-hi molta gent a un lloc, haver arribat al màxim de la capacitat del lloc.

Tipus

Circumstancial

Registre i marc contextual

Neutre. Coonotació?

Altres informacions

Documentat al DCVB

No caber-hi ni una agulla