Vés al contingut

Mos menjat, no guanya amistat

Corpus de fraseologia de les Illes Balears

Significat

Vol dir que quan ja s’ha gaudit dels beneficis o favors d’algú, no solen recordar-se’n ni correspondre-hi. DCVB.

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

En alguns contextos aquesta expressió podria substituir-se per 'Tal  dia farà un any' (vegeu el significat d'aquesta expressió)

Expressió incorrecta