Vés al contingut

Mentre nuen, no fan corda

Significat

Indica la impossibilitat de fer dues feines al mateix temps.

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Beure i bufar no pot ser

Aquesta expressió és documentada al DCVB com a pròpia de la zona Cat. i Val. 

Variants

El temps que nuen no fan corda

Mentre nuen no fan corda