Vés al contingut

A les totes

Rond. Mall.: Devers les dotze de la nit ses rates ja li corrien a les totes per dins sa panxa, i sa fam el despertà. ‘¿Val més matinejar que a missa anar?’; Rond. Eiv.: I en Llorenç llavonses es escapdellava a les totes. ‘Es Follet’

Significat

En grau molt alt, amb gran intensitat o en gran quantitat.

Tipus

Circumstancial

Expressió incorrecta

A tota pastilla

Ràpidament, en gran intensitat o quantitat.