Vés al contingut

Girar el caire de la pedra

Significat

Canviar d'opinió.

Tipus

Acció

Altres informacions

Al Corpus de fraseologia de les Illes Balears hem documentat:

Girar el caire a la pedra [Girar es caire a sa pedra] loc.v. Canviar les coses, prendre un sentit diferent, can- viar d’opinió. Rond. Mall.: Fins llavò havia tengut tant poc bo amb sa comare, cop en sec gira es caire a sa pedra, i sa comare li posa dins es braços un infantó. ‘En Juanet Carnisser’ Variants: I. Mudar el caire de la pedra [Mudar es caire de sa pedra] loc. v. Rond. Mall.:En Manent va veure la mar bruta, i mudà es caire de sa pe- dra. No contestà an En Bigots-afilats, sinó que s’ex- clamà. ‘En Joanet Manent’

Expressió incorrecta

Canviar de xip

Canviar intencionadament una manera d'actuar, de procedir, de fer.