Vés al contingut

Gat amb guants no agafa rates

Significat

Segons el DCVB, l'expressió significa que val més obrar amb energia que amb excessives contemplacions. Actualment, sembla que els contextos en què s'usa l'expressió s'han restringit i es diu només quan els guants que porta algú per fer una feina l'impedeixen de poder-la fer bé. 

Tipus

Parèmia