Vés al contingut

Fins a setanta d'abril, no et llevis ni un fil

Significat

Sentència que recomana no llevar-se la roba d'abric fins ben entrat el mes de maig.

Tipus

Parèmia

Expressió incorrecta

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo

Expressió que recomana no treure's la roba d'abric fins ben entrat el mes de maig.