Vés al contingut

Fer l'ullastre esbrancat

Significat

Posar-se amb el cap en terra i les cames per amunt; cast. tenerse la tela; fig., fer tot el que es pot, esforçar-se a fer coses gairebé impossibles per aconseguir qualque cosa. DCVB

Tipus

Acció
Fer l'ullastre esbrancat