Vés al contingut

Enviar a porgar fum

Significat

Engegar algú, expulsar-lo de mala manera. 

Variants: 

Enviar a passeig

Enviar a fer punyemes 

Enviar a filar 

Enviar a fer pessigolles als gegants

Enviar a fer punyetes

Enviar a fregir ous de lloca

Enviar a mal viatge

Enviar a la guitza o a fer guitzes

Enviar a la pífia 

Enviar algú a mal viatge

Enviar a passejar

Enviar a mal viatge

Enviar a ses torretes

Enviar al carall 

Enviar a mal viatge

Enviar al diable 

Enviar a mal viatge 

Enviar al dimoni 

Enviar allà on no hi plou 

 

Tipus

Acció

Expressió incorrecta

Enviar a fregir espàrrecs

Engegar algú, expulsar-lo de mala manera.

Tot i que és una expressió ja documentada al DCVB es tracta d'un calc del castellà.