Vés al contingut

Entre uns i altres, la feina per fer

Significat

Es diu quan encara que hi hagi molts de mitjans o persones capacitades per a fer una acció, resta sense fer.

Tipus

Circumstancial

Expressions sinònimes

Tres al sac, i el sac en terra

Set al sac, i el sac en terra 

Expressió incorrecta

Uno por el otro y la casa sin barrer

Es diu quan hi ha mitjans suficients per a realitzar una acció però per manca d'organització o per desídia queda sense fer.