Vés al contingut

El llegir fa perdre l'escriure

Significat

Vol dir que una cosa destorba o atura l'altra; es diu referint-se a algú que, per dedicar-se a una cosa, n'abandona una altra de més important o convenient.

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Qui molt abraça poc estreny

Expressió incorrecta

Quien mucho abarca, poco aprieta

Recomana no voler fer massa accions perquè el perill és no poder-ne fer cap o no obtenir res.