Vés al contingut

Del prometre al complir hi ha molt tros per penedir

Significat

Indica com és molt més costós executar una acció que no pas dir que es farà

Tipus

Parèmia

Expressions sinònimes

Una cosa és dir i l'altra és fer

Una cosa és predicar i l'altra donar blat

Expressió incorrecta

Del dicho al hecho hay un buen trecho

Significa que és més difícil acomplir una acció que únicament dir que es farà.