Vés al contingut

De rodolons

Significat

De mala manera, cada dia pitjor.

Tipus

Circumstancial

Expressions sinònimes

De rota batuda

Altres informacions

Documentat al DCVB: 

A rodolons Rodolant; fig. De mala manera, sense poder prosperar; Vaig a rodolons, car adés són en un loch et adés en altre,doc.a. 1310 (Aguiló Dicc.); Les donzelles...que van a redolons mostren ser tals, Viudes Donz. 667; Va a rodolons per terra el bell Ossiris, Verdaguer Fug. 52. DCVB. Variants: I. De rodolons  Ara que ha caygut y va de redolons, Ignor., 8; Van de redolons en aquesta vida. Penya Mos. III, 110. DCVB.

Expressió incorrecta

De mal en peor

Malament, per mal camí.