Vés al contingut

Coixejar del mateix peu

Significat

Tenir el mateix o els mateixos defectes.

Tipus

Qualificativa

Expressions sinònimes

Colgar-se amb un mateix llum

Un pot anar per mar i l'altre per la vorera

 

Expressió incorrecta

Los mismos perros con distintos collares

Es diu en sentit pejoratiu per referir-se a dues persones (o situacions) que s'assemblen de caràcter o de manera de fer.