Vés al contingut

A cavall donat, no li miris el pèl

Significat

Significa que cal ser benèvols en jutjar els defectes d’aquelles coses que no ens han costat res d’obtenir. DCVB.

Tipus

Parèmia

Variants

A cavall regalat, no li miris el dentat

A cavall regalat, no li miris el pèl

Expressió incorrecta