Vés al contingut

Amb el peu esquerre

Significat

Malament. S'utilitza sobretot amb verbs que indiquen inici d'una acció: 'començar/ aixecar-se/ fer amb el peu esquerre'.

Tipus

Circumstancial

Altres informacions

Documentat al DCVB: Amb el peu esquerre (fer)  Malament i amb mal resultat. Ab peu esquerre has fetes totes les tues vils obres, Tirant, c. 93. Variants: I. Amb peu esquerre loc. adv. Amb mala sort o amb fins sinistres. Ab peu esquerre has fetes totes les tues vils obres, Tirant, c. 92. DCVB.